Πρόταση Παιδείας

bansko

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στη σελίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής, με χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, για την πόλη της Κομοτηνής και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης!

ΔΕΦ
Σύνδεση
Εάν έχετε λογαριασμό Gmail μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με τα στοιχεία του λογαριασμού σας.Εικόνες
dhmiourgia.jpg
Στατιστικά
Μέλη : 720
Περιεχόμενο : 609
Σύνδεσμοι : 35
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 286024

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής

Ανακοίνωση Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές τους τμήματος ότι: το μάθημα «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» της Πέμπτης 10 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 ώρα (10:00-13:00) και στο ίδιο αμφιθέατρο.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

Παράταση στη δήλωση μαθημάτων

Σχολή - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος οτι η δήλωση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου παρατείνεται μέχρι 31/03/2014

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

Ανακοίνωση για Eudoxus.gr

Σχολή - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι: η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου.Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμάτων ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαΐου

Οι δηλώσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας eudoxus.gr

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

Ανακοίνωση Οικονομετρία Ι

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι οι βαθμολογίες του μαθήματος "Οικονομετρία Ι" του Ε' εξαμήνου έχει αναρτηθεί στο eclass.

 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Σχολή - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του τμήματος που δικαιούνται τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν στο UNISTUDENT αίτηση για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού. (επιλέγοντας στο θέμα: «Άλλο» και γράφοντας «πιστοποιητικό για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα»).

 

Προθεσμία: Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των πρώτων τριών (3) μηνών του έτους 2012. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας: 31 Μαρτίου 2014.

 

Προϋποθέσεις:

 

 • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη  όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος.
 • Οι φοιτητές πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με την υπηκοότητα των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
 • Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι  φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής.

 

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

«Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 14 άρθρο .5 Ν.3296/2004, ΦΕΚ Α 253/14.12.2004»

 • Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
 • Όσοι φοιτητές διαμένουν στις φοιτητικές  εστίες του Δ.Π.Θ. ή σε μισθωμένα από το Δ.Π.Θ. δωμάτια δεν δικαιούνται το επίδομα.
 • Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του ίδιου του φοιτητή  και να φέρει σφραγίδα από την Εφορία.
 • Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
 • Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης, δηλαδή εξουσιοδότησης που θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.
 • Ο φοιτητής πρέπει να έχει πιστοποιητικό που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών (3) πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

Κατά το α΄ έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

 • Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ( 30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
 • Για τους Κύπριους φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο θα προκύπτει από τις δύο φορολογικές δηλώσεις, μία για κάθε σύζυγο. Το έντυπο της βεβαίωσης θα βεβαιώνει και την περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι υπόχρεος/η σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 • Πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονται πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/1997 τ. Α΄).
 • Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΦΕΚ 393/21-2-2013 τ. Β΄)

 

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ανάλογα του δικαιούχου γονέα ή του δικαιούχου φοιτητή.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης, δηλαδή εξουσιοδότησης που θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Στην περίπτωση αυτή εκτός από  το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του ίδιου του φοιτητή, θα υποβάλλεται  και το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είναι προστατευόμενο μέλος

2.α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των 3 πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
β. Κατά το α΄ έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ του δικαιούχου γονέα του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους), δηλαδή του έτους 2013 (εισοδήματα του έτους 2012) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα (Εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός), το οποίο υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που κατέχει και περιέχει τα αληθή και πραγματικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Για τους Κύπριους φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο θα προκύπτει από τις δύο φορολογικές δηλώσεις, μία για κάθε σύζυγο. Το έντυπο της βεβαίωσης θα βεβαιώνει και την περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι υπόχρεος/η σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9) όλων των μελών της οικογένειας, ώστε να απεικονίζεται η συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης,  και εφόσον είναι συμπληρωματική και αντίγραφο των αρχικών. Υποβάλλεται μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που κατέχει και περιέχει τα αληθή και πραγματικά στοιχεία. Ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους. Εφόσον δεν διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας ακίνητη περιουσία και επομένως δεν υποβάλλουν Ε9, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο.
Οι Κύπριοι φοιτητές να καταθέτουν βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής για τα ακίνητα και υπεύθυνη δήλωση για την ιδιοκτησία ή μη άλλων ακινήτων στην Κύπρο.
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή).
7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8.ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (θα φέρει σφραγίδα από την Εφορία) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.
9.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/τη δικαιούχο)
Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ελληνικό ΙΒΑΝ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα για τους φοιτητές των Τμημάτων Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων των φοιτητών αντίστοιχα στις πόλεις Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
Ενώ για τους φοιτητές των Τμημάτων στην πόλη της Ξάνθης οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης.
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δύναμη ευθύνη
 

Αποτελέσματα εξεταστικής

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι: έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες των μαθημάτων Χρηματοοικονομική ανάλυση,Νομισματική πολιτική,Επιχειρησιακή στρατηγική στο unistudent.duth.gr

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

Ανακοίνωση για Μαθηματικά

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι: όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα: "Μαθηματικά Ι,ΙΙ και Μαθηματική οικονομική" οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις εργασίες .Οι εργασίες είναι υποχρεωτικές.

Ανακοινώσεις του καθηγητή:

Εργασία στα Μαθηματικά Ι.2013-14.pdf

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘ.ΙΙ.2013-14.pdf

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘ.OIKON..2013-14.pdf

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

πάντα δίπλα σου...

 

Ακύρωση Μαθήτος Λογιστική ΙΙ

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι το μάθημα "Λογιστική ΙΙ" του Β' εξαμήνου την Παρασκευή 14/3 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ

πάντα δίπλα σου...

 

Αποτελέσματα εξεταστικής

Μαθήματα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι η βαθμολογία του μαθήματος "Οικονομική Πολιτική" έχει αναρτηθεί στο unistudent.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δύναμη ευθύνη

 
Μοιραστείτε το στο Facebook!
Προγράμματα

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Β' Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
Η' Εξάμηνο

Διαφημήσεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ενημερώσεις με e-mail
Ενημερώσεις Ιστοσελίδας
Ανακοινώσεις Σχολής
Ανακοινώσεις Μαθημάτων
Παρακαλώ συνδεθείτε για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε μια λίστα μηνυμάτων.
Δεν έχετε λογαριασμό? Εγγραφείτε
Φοιτητικά